Menu

Tarieven voor 2019

Onroerende zaakbelastingen      
Eigenaar woning     0,09420%
Eigenaar niet-woning     0,23630%
Gebruiker niet-woning     0,18860%
       
Afvalstoffenheffing      
Voor het ophalen van afval bedraagt het tarief per jaar voor elke woning:      
éénpersoons huishouden:    189,00
meerpersoons huishouden:   228,84
       
Rioolheffing      
Het tarief bedraagt:      
eigenaar:      
per perceel per jaar (zowel woning als niet-woning)   €   202,56
       
gebruiker:      
per elke volle eenheid van een kubieke meter water boven een afgevoerde hoeveelheid van 1000 m3    0,52
       
Parkeerbelasting      
Naheffingsaanslagbiljet   €  62,70
       
 Reclamebelasting      
Reclameobject met een oppervlakte tot 0,5 m²   €   502,00
Reclameobject met een oppervlakte van 0,5 m² tot 10 m²   €   692,00
Reclameobject met een oppervlakte van 10 m² tot 20 m²   758,00
Reclameobject met een oppervlakte vanaf 20 m²   825,00
Terug naar Tarieven