Menu

Verkoop

Een verkoop in de loop van het jaar heeft geen invloed op de hoogte van het aanslagbiljet met betrekking tot de eigenaarsbelastingen (onroerende zaakbelasting en rioolheffing eigenaren).  

Wat betaal ik als ik mijn woning/bedrijfspand/grond verkoop?
De onroerende zaakbelasting en de rioolheffing eigenaren zijn tijdstipbelastingen. Bent u op 1 januari eigenaar (ook degene met het recht van gebruik en bewoning, vruchtgebruik, recht van opstal, etc. wordt aangemerkt als eigenaar), dan betaalt u voor het hele jaar. Dat geldt ook als u in dat jaar uw eigendom verkoopt. Daarentegen is het zo dat indien u na 1 januari een pand koopt u pas voor het volgende heffingsjaar wordt aangeslagen.

Als u een eigendom hebt verkocht, is het gebruikelijk dat bij de notaris de eigenaarsbelastingen tussen u en de andere partij worden verrekend. BSOB is hierin echter geen partij. U hoeft BSOB hierover niet te informeren. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van het aanslagbiljet.

Ik heb mijn woning/bedrijfspand/grond vóór 1 januari verkocht en ontvang toch een aanslag. Hoe kan dit?
Niet de datum van het tekenen van de akte bij de notaris is bepalend, maar de datum van inschrijving in het kadaster. BSOB krijgt deze eigenaarswisselingen automatisch door van het kadaster. Ligt deze datum na 1 januari, dan bent u toch belastingplichtig. Ligt deze datum voor 1 januari dan kunt u via het digitaal loket bezwaar maken. Dit moet binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet.

Terug naar Wijzigingen