Menu

Overlijden

Een overlijden hoeft u niet aan BSOB door te geven. Wij krijgen ieder overlijden van de gemeente door. Op grond van deze informatie zal het aanslagbiljet daar waar mogelijk worden verminderd. Wanneer de overledene alleenwonend was kunt u via het contactformulier het correspondentieadres doorgeven van de erfgenaam of persoon die verantwoordelijk is voor de administratieve afwikkeling. Eventuele vermindering van het aanslagbiljet zal naar het opgegeven adres worden gezonden. 
 

Blijft er na het overlijden een nabestaande achter op het adres?

Wordt u als gevolg van een overlijden alleenwonend én is het aanslagbiljet op uw naam opgelegd, dan vermindert BSOB het aanslagbiljet daar waar mogelijk vanaf de eerstvolgende maand na registratie. 

Als het aanslagbiljet niet op uw naam was opgelegd en u bent als gevolg van een overlijden alleenwonend geworden, dan zal het aanslagbiljet in het volgende jaar op uw naam worden gezet. Op naam van de overledene zal daar waar mogelijk het aanslagbiljet worden verminderd vanaf de eerstvolgende maand na registratie. 

Blijft er na het overlijden geen nabestaande achter op het adres?

In geval van overlijden van de belastingplichtige worden de aanslagregels afvalstoffenheffing, rioolheffing gebruik en zuiveringsheffing forfait woningen automatisch verminderd vanaf de eerstvolgende maand na registratie van het overlijden. 

De overledene was eigenaar van een pand gelegen in één van de deelnemende gemeentes, wat nu?

Bij een eigendom (woning, bedrijfsgebouw of grond) wordt een akte van erfrecht opgemaakt of een akte waarbij de nalatenschap wordt bepaald. Deze zal worden ingeschreven bij het kadaster. BSOB stuurt het aanslagbiljet voor eigenarenbelastingen (onroerende zaakbelasting, rioolheffing) dan naar de erven. Als u de tenaamstelling ‘erven van…’ wilt aanpassen, moet u dit via het kadaster regelen. BSOB krijgt deze aanpassingen automatisch door van het kadaster en past deze tenaamstelling aan in het systeem. Het aanslagbiljet zal in het volgende jaar op deze naam worden gezet.

Terug naar Wijzigingen