Menu

Rioolheffing gebruiker

U betaalt rioolheffing als u gebruik maakt van een perceel van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering en/of openbaar water wordt afgevoerd. Uit de opbrengsten van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten voor het onderhoud van de gemeentelijke riolering en open water. Onder rioolwater verstaan we ook hemelwater (regen).

De belasting wordt opgelegd per volle maand per perceel. U betaalt alleen voor de maanden dat u gebruiker bent van een perceel. Indien u gedurende het jaar verhuist of geen gebruik meer maakt van een perceel, hoeft u voor de volle maanden die nog resteren dat jaar geen rioolheffing te betalen.

Voor alle tarieven klik hier.

Terug naar Ondernemers