Menu

Wie krijgt een WOZ-beschikking?

Als u eigenaar en/of gebruiker bent van een woning of een niet-woning en uw onroerende zaak is gelegen in één van de deelnemende gemeenten Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, Sint Anthonis, Someren en Uden dan ontvangt u van BSOB een WOZ-beschikking.

De WOZ-waarde van uw pand wordt u medegedeeld door middel van een beschikking. Er kan maar één persoon/instantie als eigenaar of gebruiker op de WOZ-beschikking worden vermeld. Als er meerdere eigenaren of gebruikers zijn dan mag BSOB één van hen aanwijzen als belanghebbende.

Eigenaar

De belastingplichtige die op 1 januari van het belastingjaar in het Kadaster staat geregistreerd als:

  • eigenaar van een woning of niet-woning;
  • overig zakelijk gerechtigde, zoals bijvoorbeeld een vruchtgebruiker of erfpachthouder. 

Als u in de loop van het jaar een andere woning koopt of erft, kunt u voor uw nieuwe woning een WOZ-beschikking opvragen, zodra u bij het kadaster als eigenaar geregistreerd bent. Hiervoor kunt u het contactformulier gebruiken op deze website. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Klantcontact op telefoonnummer 088-551 00 00.

Gebruiker van een woning

Sinds 1 oktober 2015 is het Woningwaarderingsstelsel gewijzigd. Door het nieuwe stelsel heeft de WOZ-waarde invloed op de maximale huurprijs van zelfstandige, sociale woningen. Voor de meeste huurders heeft deze wetswijziging in 2015 nog geen gevolgen. U heeft als huurder in 2015 alleen belang bij de WOZ-waarde als u:

  • een  huurcontract heeft ontvangen dat ingaat op of na 1 oktober 2015.
  • een voorstel voor verhoging van de huurprijs heeft ontvangen dat ingaat na 1 oktober 2015.

Vanaf 2016 ontvangt de huurder van BSOB een WOZ-beschikking.

De belastingplichtige is de huurder die op 1 januari van het belastingjaar in de Basisregistratie Personen (BRP) staat geregistreerd als gebruiker van een woning.

Gebruiker van een niet-woning

Als u op 1 januari van het belastingjaar een bedrijfsruimte huurt, ontvangt u een WOZ-beschikking.

De belastingplichtige is de huurder van een bedrijfsruimte die op 1 januari van het belastingjaar in het Nieuw Handelsregister (NHR) staat geregistreerd als gebruiker van een bedrijfsruimte.

Terug naar WOZ-waarde