Menu

Hoe kan de WOZ-waarde vastgesteld zijn zonder dat ik een taxateur heb gezien?

Voor het vaststellen van de WOZ-waarde van alle onroerende zaken wordt gebruik gemaakt van vergelijkbare verkoopcijfers en bij niet-woningen ook van huurcijfers. Alleen de geanalyseerde en bruikbare verkoopcijfers komen hiervoor in aanmerking.
De verkoopcijfers worden op een geautomatiseerde wijze gebruikt voor de taxatie van vergelijkbare onroerende zaken. Door het op de juiste wijze vastleggen van specifieke objectkenmerken en door rekening te houden met factoren zoals kwaliteit, onderhoud, luxe, uitstraling, ligging en soort object ontstaat een betrouwbare taxatie. Uiteraard worden de geautomatiseerde taxaties grondig gecontroleerd en daar waar nodig bijgesteld.
Het is daarbij niet nodig, dat elk pand apart bezocht en getaxeerd wordt. De taxaties vinden plaats volgens de regels die in de Wet WOZ zijn vastgelegd. De Waarderingskamer houdt streng toezicht op een juiste uitvoering van de waardebepaling.

Terug naar Veelgestelde vragen over de WOZ