Menu

Taxatieverslag

Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan een taxatieverslag opvragen. Het taxatieverslag van uw onroerende zaak is te downloaden in het digitaal loket op deze website. U vindt deze na het inloggen onder het tabblad Mijn documenten. U kunt het taxatieverslag ook via het contactformulier opvragen, per brief of telefonisch op telefoonnummer 088-551 00 00.

Dit taxatieverslag is anders dan het taxatierapport dat u van een makelaar of taxateur kent. Het betreft een bondige opsomming van de onderdelen van de onroerende zaak. In het taxatieverslag worden onder andere de navolgende waardebepalende onderdelen (objectkenmerken) vermeld:

  • de kadastrale gegevens;
  • de oppervlakte dan wel de inhoud van de onroerende zaak;
  • de aanwezigheid van eventuele bijgebouwen; 
  • mogelijke bijzondere kenmerken, zoals achterstallig onderhoud;
  • de voor de taxatie gebruikte onderbouwende verkopen.

Verder geeft het taxatieverslag inzicht in de aansluiting op de markt. Bij woningen gebeurt dit door de vermelding van verkoopprijzen en WOZ-waarden van drie vergelijkbare woningen.
Bij niet-woningen (bedrijven, kantoren, kerken, scholen, etc.) gebeurt dit door het weergeven van de opbouw van de taxatie (huurwaarde en kapitalisatiefactor of herbouwwaarde en correctiefactoren).

Taxatieverslagen worden uitsluitend verstrekt aan degene die belanghebbende is ten aanzien van de onroerende zaak. Belangrijk om te weten is dat het taxatieverslag van uw pand niet aan derden wordt verstrekt. Wel kan een belanghebbende het waardegegeven (dus alleen de WOZ-waarde) van een bepaalde onroerende zaak opvragen indien hij kan aantonen een ‘gerechtvaardigd belang’ te hebben. Het gerechtvaardigd belang geldt niet voor elk willekeurig object, maar slechts voor een beperkt aantal (maximaal 9) vergelijkbare objecten.

 

 

Terug naar WOZ-waarde