Menu

Kom ik in aanmerking voor vrijstelling?

In een aantal gevallen krijgt u vrijstelling van de hondenbelasting. De meest voorkomende gevallen zijn hieronder weergegeven. 

Er wordt geen belasting geheven over honden die: 

– uitsluitend dienen om blinde personen te geleiden; 

– door een daartoe bevoegde stichting als gehandicaptenhond aan een gehandicapte ter beschikking zijn gesteld; 

– verblijven in een geregistreerd hondenasiel (als bedoeld in artikel 1c van het Honden- en kattenbesluit 1999); 

– jonger is dan 3 maanden en tezamen met de moederhond wordt gehouden. 

Overige vrijstellingen en nadere informatie kunt u terugvinden in de Verordening hondenbelasting.

Terug naar Hondenbelasting