Menu

Ik heb de belastingaanslag en/of aanmaning nooit ontvangen

Met de dagtekening die op het dwangbevel vermeld staat, is de belastingaanslag naar uw adres verstuurd. U kunt de belastingaanslag raadplegen via het digitaal loket

U kunt bezwaar maken tegen de dwangbevelkosten, maar uw bezwaar kan niet als reden hebben dat u uw belastingaanslag en/of uw aanmaning niet heeft ontvangen. Dit is geregeld in de Kostenwet.

Terug naar Dwangbevel