Menu

Ik heb de belastingaanslag nooit ontvangen

Met de dagtekening die op de aanmaning vermeld staat, is de belastingaanslag naar uw adres verstuurd. U kunt de belastingaanslag raadplegen via het digitaal loket

U kunt bezwaar maken tegen de aanmaningskosten, maar uw bezwaar kan niet als reden hebben dat u uw belastingaanslag niet heeft ontvangen. Dit is geregeld in de Kostenwet.

Terug naar Aanmaning