Menu

Mijn betaling is niet gelukt

Controleer bij uw betaling of u het juiste IBAN / betalingskenmerk en/of aanslagbiljetnummer heeft vermeld. Heeft u de juiste gegevens gebruikt, maar blijft de betaling mislukken, neem dan contact op met uw bank of met BSOB via telefoonnummer 088-551 00 00.

Omdat er geen betaling wordt ontvangen, loopt u het risico dat er invorderingsacties worden opgestart met bijkomende kosten.

Maak uw betaling over naar rekeningnummer:

IBAN: NL 36 BNGH 0285 1516 73
Ten name van: Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Plaats: Oss

Vermeld bij uw betaling het kenmerk van de acceptgiro of het aanslagbiljetnummer.

Terug naar Betalen / te laat met betalen