Menu

Tarieven voor 2019

Onroerende zaakbelastingen      
Eigenaar woning     0,1152%
Eigenaar niet-woning     0,1892%
Gebruiker niet-woning     0,1535%
       
Afvalstoffenheffing      
Vastrecht per jaar   85,08
Een container van 80 liter voor restafval   5,00
Een container van 80 liter voor gft-afval   Gratis
Een container van 140 liter voor restafval   9,20
Een container van 140 liter voor gft-afval   1,00
Een container van 240 liter voor restafval   €  15,75
Een container van 240 liter voor gft-afval   1,70
Een emmer van 40 liter voor restafval   3,25
Een emmer van 25 liter voor gft-afval     Gratis
       
Rioolheffing eigenaren      
       
Onroerende zaak dat in hoofdzaak tot woning dient    €  171,93 
Onroerende zaak dat niet in hoofdzaak tot woning dient    €  257,61 
       
Ongebouwd onroerende zaak met een bruto vloeroppervlak van minder dan 40m² per jaar    43,01
       
Hondenbelasting      
Voor een eerste hond   49,00
voor elke volgende hond    73,00
Kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland. Per Kennel   130,00
       
Toeristenbelasting      
 Per overnachting   1,25

 

Terug naar Tarieven