Menu

Mijn pand stond er op de peildatum nog niet; hoe kan dan de WOZ-waarde getaxeerd zijn?

Als uw pand na de waardepeildatum van 1 januari 2018 is gebouwd, verbouwd of nog in aanbouw of verbouw is, dan wordt gekeken naar de toestand van het pand op 1 januari 2019. Bij de waardebepaling wordt gelet op de veronderstelde waarde van 1 januari 2018. Datzelfde geldt als bijvoorbeeld uw pand of een deel daarvan in 2018 gesloopt is.
Dan wordt rekening gehouden met de gevolgen van de sloop of afbraak. De WOZ-waarde is dus altijd gebaseerd op de waarde, die het pand zou hebben gehad op de waardepeildatum 1 januari 2018. Op deze manier wordt iedereen gelijk behandeld, zodat iemand met een vergelijkbaar pand dezelfde belasting betaalt.

 

Terug naar Veelgestelde vragen over de WOZ