Menu

Rioolheffing gebruiker

De rioolheffing gebruiker werd vorig jaar nog in rekening gebracht en geïnd door Brabant Water, vanaf 2019 wordt deze heffing door BSOB opgelegd en geïnd.

U betaalt rioolheffing gebruiker als u gebruik maakt van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Uit de opbrengsten van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten voor het onderhoud van de gemeentelijke riolering. Onder water verstaan we huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of oppervlaktewater.

Voor alle tarieven klik hier.

 

Terug naar Rioolheffing