Menu

Mijn automatische incasso is door BSOB beëindigd. Hoe komt dat?

BSOB probeert drie keer het termijnbedrag te innen van uw betaalrekening. Lukt het de derde keer nog niet, dan beëindigt BSOB de automatische incasso.

Wat moet ik nu doen?
U moet zelf zo spoedig mogelijk het restbedrag overmaken op het rekeningnummer van BSOB.

(IBAN) Rekeningnummer : NL36 BNGH 0285 1516 73, onder vermelding van uw aanslagbiljetnummer.

 

Terug naar Automatische incasso