Menu

Hoe kan ik een automatische incasso wijzigen of intrekken?

Het wijzigen of intrekken van uw automatische incasso regelt u via het digitaal loket op deze website.
U kunt ook een brief sturen naar:
BSOB
Postbus 154
5340 AD OSS

U kunt op ieder moment uw automatische incasso stopzetten. U dient wel rekening te houden met enige verwerkingstijd. Uiterlijk de maand erop is de wijziging doorgevoerd.

Indien u het aanslagbiljet nog niet volledig heeft voldaan, dient u het resterende bedrag binnen twee weken in een keer over te maken. U kunt het openstaande bedrag niet maandelijks overmaken.

(IBAN) Rekeningnummer: NL36 BNGH 0285 1516 73 onder vermelding van uw aanslagbiljetnummer.

 

Terug naar Automatische incasso