Menu

Tarieven voor 2019

Onroerende zaakbelastingen      
Eigenaar woning     0,11729%
Eigenaar niet-woning     0,25586%
Gebruiker niet-woning     0,22656%
       
Afvalstoffenheffing      
Per huishouden per jaar   175,00
Rol 10afvalzakken (60 liter)    €  15,00
Rol 10 afvalzakken (30 liter)   €  7,50
       
Rioolheffing      
Eigenaar per perceel (per jaar)   €  101,00
Gebruiker per m³ water:      
Van 0 tot en met 1.000 m³    €  0,73
Van 1.001 tot en met 5.000 m³   0,57
Van 5.001 tot en met 10.000 m³   0,38
Vanaf 10.0001 m³   0,25
       
Reinigingsrechten      
Per bedrijfspand per jaar   175,00
Bij een gemengd pand per bedrijfspand per jaar   64,00
Rol 10 afvalzakken (60 liter)   15,00
Rol 10 afvalzakken (30 liter)   7,00
       
Toeristenbelasting      
Per persoon per overnachting   1,00
       
75% van het tarief per overnachting maal forfaitair berekend aantal overnachtingen      
Bij heffing op basis van de bruto omzet logiesopbrengsten:      
8,30% van de bruto omzet logiesopbrengsten      
       
       

 

Terug naar Tarieven