Menu

U wilt namens iemand anders een bezwaarschrfit indienen?

Als u namens de belastingplichtige (diegene die het aanslagbiljet op zijn naam heeft ontvangen) bezwaar wilt maken dient u een machtiging te overleggen. In deze machtiging moet staan dat de belastingplichtige u machtigt om namens hem bezwaar te maken. Deze machtiging moet door de belastingplichtige zijn ondertekend.
U kunt bezwaar maken via ons digitaal loket en de ondertekende machtiging als bijlage toevoegen of u kunt uw bezwaarschrift en de machtiging opsturen naar: Belastingsamenwerking Oost-Brabant, Postbus 154, 5340 AD, Oss.

 

 

Terug naar Bezwaar en Beroep