Menu

Rioolheffing gebruiker

U betaalt rioolheffing voor gebruik als u gebruiker bent van een perceel van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Deze rioolheffing is een tijdvakbelasting. Dit betekent dat u alleen betaalt voor de maanden dat u gebruiker bent van het perceel. Indien u gedurende het jaar verhuist of geen gebruiker meer bent van het perceel hoeft u voor de volle maanden die nog resteren dat jaar geen rioolheffing te betalen.

De gemeente Oss heeft ervoor gekozen om zowel de eigenaar als de gebruiker een aanslagbiljet rioolheffing op te leggen. Bent u zowel eigenaar als gebruiker van een perceel dan betaalt u beide heffingen. Bent u alleen gebruiker, dan hoeft u alleen rioolheffing gebruikers te betalen. Als eigenaar en/of gebruiker van een woning betaalt u een vastrecht. Als eigenaar en/of gebruiker van een niet-woning betaalt u eveneens een vastrecht. Als gebruiker met een waterverbruik boven de 125 m³ betaalt u een bedrag per 10 m³ afgevoerd afvalwater.

Voor alle tarieven klik hier.

Terug naar Ondernemers