Menu

Rioolheffing gebruiker

U betaalt rioolheffing gebruiker als u gebruik maakt van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Uit de opbrengsten van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten voor het onderhoud van de gemeentelijke riolering. Onder water verstaan we huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of oppervlaktewater.

De gemeente Oss heeft ervoor gekozen om zowel de eigenaar als de gebruiker een aanslagbiljet rioolheffing op te leggen. Bent u zowel eigenaar als gebruiker van een perceel dan betaalt u beide heffingen. Bent u alleen gebruiker, dan hoeft u alleen rioolheffing gebruikers te betalen. Als eigenaar en/of gebruiker van een woning betaalt u een vastrecht. Als eigenaar en/of gebruiker van een niet-woning betaalt u eveneens een vastrecht. Als gebruiker met een waterverbruik boven de 125 m³ betaalt u een bedrag per 10 m³ afgevoerd afvalwater.

Voor alle tarieven klik hier.

 

Terug naar Rioolheffing