Menu

Rioolheffing eigenaar

Onder de naam rioolheffing wordt een belasting geheven ter bestrijding van de kosten van het beheer en het onderhoud van de riolering. Hieronder vallen ook de maatregelen die worden genomen in verband met het verwerken van het hemelwater en het reguleren van het grondwater.

U betaalt rioolheffing eigenaren als u op 1 januari in het Kadaster staat geregistreerd als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht) van een perceel dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Deze rioolheffing is een tijdstipbelasting. Dit wil zeggen dat degene die op 1 januari eigenaar is, het aanslagbiljet voor dat hele jaar moet betalen.

Voor alle tarieven klik hier.

 

Terug naar Rioolheffing