Menu

Wie betaalt parkeerbelasting?

Degene die de auto parkeert, moet parkeerbelasting betalen in het gebied waar betaald parkeren geldt.

Meestal is dit de eigenaar of bezitter van de auto.

Als degene die uw auto heeft geleend geen parkeerbelasting heeft voldaan, wordt het aanslagbiljet parkeerbelasting opgelegd aan de eigenaar van de auto. 

Terug naar Parkeerbelasting