Menu

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

U ontvangt een naheffingsaanslag als u parkeert zonder te betalen of als de parkeertijd is overschreden, maar ook als het parkeerkaartje of de parkeervergunning niet of niet goed leesbaar achter de voorruit van de auto is gelegd. Een naheffingsaanslag is een aanslagbiljet voor niet-betaalde parkeerbelasting.  Het bedrag van de naheffingsaanslag bestaat uit een uurtarief verhoogd met de kosten voor het opleggen van de naheffing. 

Een naheffingsaanslag is geen parkeerbewijs. Als u een naheffingsaanslag op uw voorruit vindt en u wilt langer parkeren, koopt u alsnog een parkeerkaartje uit de automaat.

Terug naar Parkeerbelasting