Menu

Is het zinvol om bezwaar te maken?

Parkeerbelasting is gebonden aan strikte regels. Bij het opleggen van de naheffingsaanslag en bij de afhandeling van een bezwaarschrift mag geen rekening worden gehouden met persoonlijke omstandigheden. Om u een idee te geven of uw bezwaarschrift gegrond of ongegrond verklaard zou worden, treft u hieronder de meest voorkomende argumenten aan.

1. Ik ben daar niet geweest

Een parkeercontroleur gaat secuur te werk en bij het invoeren van een naheffingsaanslag moeten ter controle verschillende kenmerken worden ingevoerd, zoals kenteken, kleur en merk. Wanneer al deze kenmerken overeenkomen met de gegevens van uw voertuig is het aannemelijk dat de parkeercontroleur het over uw voertuig heeft. Het bewijzen van het tegendeel is zeer lastig. Zeker omdat u wanneer u kunt bewijzen zelf niet ter plaatse geweest te zijn, nog niet hebt bewezen dat uw voertuig ook niet ter plaatse is geweest. U kunt uw voertuig immers hebben uitgeleend aan een ander persoon. Het overleggen van kassabonnen, vliegtickets of intekenlijsten is daarom onvoldoende bewijs.

2. Ik heb wel betaald bij de automaat of met belparkeren en heb toch een parkeerbon gekregen.

Om uw betaling aan te tonen dient u een bezwaarschrift te sturen. Voeg een betalingsbewijs, bijvoorbeeld een bankafschrift, bij.

3. De parkeertijd is slechts korte tijd overschreden

Een korte overschrijding van de parkeertijd is geen aanleiding om een parkeerbon te vernietigen. U moet tenslotte betalen voor de hele tijd dat u parkeert. Al bij een overschrijding van één minuut kan een parkeerbon opgelegd worden. Bezwaar indienen met deze reden zal daarom leiden tot het ongegrond verklaren van uw bezwaarschrift.

4. Ik was een bankpas/creditcard/chipknip halen

Ook wanneer u als reden aanvoert dat u niet direct hebt kunnen betalen omdat u een bankpas/creditcard/chipknip moest halen, wordt uw bezwaarschrift ongegrond verklaard. Parkeerbelasting dient direct na het parkeren van het voertuig voldaan te worden.

5. Ik ben het niet eens met de hoogte van het bedrag van de parkeeraanslag

De hoogte van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen is gebaseerd op artikel 234 van de Gemeentewet. Op grond van dit artikel en de Verordening parkeerbelastingen berekent de gemeente de naheffingsaanslag over de parkeerduur van één uur (tenzij aannemelijk is dat het voertuig langer dan één uur zonder betaling geparkeerd heeft gestaan). Dat bedrag wordt vermeerderd met de naheffingkosten. De grondslag voor deze naheffingkosten ligt in het besluit gemeentelijke parkeerbelastingen 1990, waarin bepaald wordt dat een bedrag aan kosten in rekening gebracht mag worden. Dit bedrag dekt de kosten voor het opleggen van een naheffingsaanslag. De parkeerduur is daarbij niet relevant.

6. Ik wist niet dat er betaald moest worden voor het parkeren

Het betaald parkeren wordt duidelijk aangegeven door borden, diverse herhalingsborden en parkeerautomaten. De gemeente heeft met het plaatsen van deze borden voldaan aan haar verplichting om duidelijk te maken waar en wanneer er betaald parkeren van kracht is. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de parkeerder om zichzelf op de hoogte te stellen van het geldende parkeerregime. Bezwaar indienen met deze reden zal daarom leiden tot het ongegrond verklaren van uw bezwaarschrift.

7. Ik heb een digitale parkeervergunning, maar deze was niet (op tijd) betaald

Uw digitale parkeervergunning is alleen geldig als u binnen de door de gemeente gestelde termijn betaalt. Dit staat onder andere vermeld in de vergunningsvoorwaarden die zijn uitgereikt bij uw parkeervergunning. Het heeft geen zin om bezwaar in te dienen als u op het moment van opleggen van de naheffingsaanslag nog niet voor uw parkeervergunning betaald had.

8. Ik heb een parkeervergunning met parkeervignet, maar deze was niet duidelijk zichtbaar

Het parkeervignet van uw parkeervergunning moet altijd duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig te zien zijn. Dit staat onder andere vermeld in de vergunningsvoorwaarden die zijn uitgereikt bij uw parkeervergunning. Parkeren zonder duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig geplaatst geldig parkeervignet, wordt dan ook aangemerkt als parkeren zonder parkeervergunning. U hebt immers niet voldaan aan de vergunningsvoorwaarden. Het betalen van uw parkeervergunning alleen is dus niet voldoende.

9. De parkeerautomaat was kapot

Een kapotte parkeerautomaat is geen geldige reden om geen parkeerbelasting te voldoen. Parkeerautomaten staan altijd binnen redelijke loopafstand van elkaar. Dus u had binnen redelijke afstand een andere parkeerautomaat kunnen vinden.

10. Ik heb de auto uitgeleend aan een kennis

Het kan zijn dat iemand anders dan de eigenaar van de auto, de auto heeft geparkeerd. Als de parkeerbelasting niet of niet tijdig is voldaan door degene die de auto heeft geparkeerd, wordt een naheffingsaanslag uitgeschreven en onder de ruitenwisser gelegd. Een duplicaat van deze naheffingsaanslag wordt naar de kentekenhouder gestuurd. De kentekenhouder is verantwoordelijk voor de betaling van de naheffingsaanslag. Bezwaar indienen met deze reden zal daarom leiden tot het ongegrond verklaren van uw bezwaarschrift.

11. Ik heb een gehandicaptenparkeerkaart, maar deze was niet duidelijk zichtbaar

De gehandicaptenparkeerkaart moet altijd duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig te zien zijn. Als de geldige gehandicaptenparkeerkaart niet zichtbaar achter de voorruit van het voertuig is geplaatst, dan wordt dit ook aangemerkt als parkeren zonder parkeerbewijs.

Terug naar Parkeerbelasting