Menu

Bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting

Een bezwaarschrift indienen tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting is mogelijk tot uiterlijk zes weken na dagtekening van de duplicaat naheffingsaanslag.

U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk indienen met in ieder geval de volgende gegevens:

– naam, adres, telefoonnummer overdag en het Burgerservicenummer van de kentekenhouder;

– datum en tijdstip van het uitschrijven van de naheffingsaanslag;

– kenteken van het voertuig;

– productnummer van parkeervergunning (indien van toepassing);

– kopie (voorkant/achterkant) van gehandicaptenparkeerkaart (indien van toepassing);

– de argumenten waarom u het niet eens bent met de naheffingsaanslag;

– uw handtekening.

Stuur uw bezwaarschrift in een voldoende gefrankeerde envelop naar: BSOB, Postbus 154, 5340 AD Oss.

Terug naar Parkeerbelasting