Menu

Wanneer int BSOB de bedragen door middel van een automatische incasso?

Betaling via automatische incasso vindt plaats in 10 maandelijkse termijnen. Een aanslagbiljet dat in februari of in juni wordt opgelegd, worden beide in 10 termijnen geïncasseerd.

Het minimum incassobedrag is vastgesteld op € 10,00 per maand. Daardoor worden aanslagbiljetten van € 90,00 en lager in minder dan 10 termijnen afgeschreven. Is het laatste termijnbedrag minder dan € 10,- dan wordt dit bedrag van uw rekening geïncasseerd.
Voorbeeld: is het aanslagbedrag € 66,00, dan wordt het bedrag in 6 termijnen van € 10,00 en 1 termijn van € 6,00 van uw rekening geïncasseerd.
Is het aanslagbedrag lager dan € 10,-, dan wordt het in een keer van uw rekening geïncasseerd.

De eerste incasso vindt plaats in de maand na de dagtekening van het aanslagbiljet. De incasso vindt altijd plaats op de laatste werkdag van de maand. Het is dus van belang ervoor zorg te dragen dat u over voldoende saldo beschikt op deze dag.

Indien een termijn niet kan worden geïncasseerd wordt deze termijn over de resterende termijnen verdeeld. Uw termijnbedrag wordt dan hoger.

Wanneer wij drie termijnen achter elkaar niet kunnen incasseren, dan vervalt uw automatische incasso.

 

 

Terug naar Automatische incasso