Menu

Tarieven voor 2019

Onroerende zaakbelastingen      
Eigenaar woning     0,1260%
Eigenaar niet-woning     0,2627%
Gebruiker niet-woning     0,2123%
       
Afvalstoffenheffing      
Voor het ophalen van afval bedraagt het tarief voor elke woning bij een:      
240 liter restafvalcontainer en 240 liter GFT-container   253,20
240 liter restafvalcontainer en 140 liter GFT-container    € 241,80
140 liter restafvalcontainer en 240 liter GFT-container   198,60
140 liter restafvalcontainer en 140 liter GFT-container   186,96
Verzamelcontainer   195,96
Verzamelcontainer in combinatie met een 140 liter GFT-container   195,96
Verzamelcontainer in combinatie met een 240 liter GFT-container   207,48
Voor de tarieven voor onder andere een extra container, het omwisselen van een container en overige met de inzameling van afval samenhangende diensten verwijzen wij u naar de Verordening afvalstoffenheffing      
       
Rioolheffing
     
De tarieven per jaar zijn als volgt vastgesteld:      

Woning

     
eigenaar   €   140,28
       
gebruiker      
tot 125 m3    28,20
       
Niet-woning/bedrijf        
       
Eigenaar, bij een kaveloppervlakte:      
tot 1.000 m2:    140,28
van 1.000 m2 tot 2.000 m2    280,56
van 2.000 m2 tot 4.000 m2    420,84
van 4.000 m2 tot 8.000 m2    €  561,12
van 8.000 m2 tot 50.000 m2    €  1.122,24
vanaf 50.000 m2    €  4.909,80
       
Gebruiker, bij een waterverbruik:      
tot 125 m3    28,20
uitsluitend niet-woning gebruikt boven de 125 m³ per 10 m3    € 2,26
       
Toeristenbelasting      
per overnachting    1,10
       
Hondenbelasting      
1 hond per jaar    55,80
voor een tweede hond per jaar    69,72
voor iedere hond boven het aantal van twee per jaar    86,88
kennel per jaar    281,40
       
Parkeerbelasting      
Naheffingsaanslagbiljet   €   62,00
       
Reclamebelasting      
Reclame object in het aangewezen centrumgebied, per jaar, per vestiging      
Heffing afhankelijk van WOZ-waarde per € 1.000,00    €   2,40
Heffing tot een maximum van   1.500,00
Terug naar Tarieven