Menu

Hoe kan ik een bezwaarschrift indienen?

BSOB doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen en de aanslagbiljetten goed vast te stellen. Als u denkt dat hierin een fout is gemaakt, belt u ons dan via telefoonnummer 088-551 00 00 of reageer via het contactformulier. Wij helpen u graag en altijd gratis!

Wilt u na onze uitleg nog steeds bezwaar maken? Dan kunt u binnen zes weken na de datum van het aanslag-/beschikkingsbiljet bezwaar maken bij BSOB. Dit kan via het contactformulier  op de website of via het digitaal loket van BSOB. Hiervoor moet u beschikken over een digitale handtekening (DigiD).

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken bij BSOB op onderstaand adres:

BSOB
Postbus 154
5340 AD OSS

U hoeft voor bezwaar tegen een WOZ-waarde geen taxatierapport mee te sturen.

BSOB wil net als u graag dat de WOZ-waarde en de aanslagbiljetten kloppen. Als blijkt dat BSOB een fout heeft gemaakt, passen we deze graag voor u aan. 

In beroep tegen de uitspraak

Heeft u een bezwaarschrift ingediend en bent u het niet eens met de uitspraak van BSOB? Dan kunt u tegen de uitspraak in beroep gaan. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Belt u dan met een van onze medewerkers via telefoonnummer 088-551 00 00 of reageer via het contactformulier. En doet u dat vooral als u vragen of twijfels heeft over uw WOZ-beschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. Wij helpen u graag en altijd gratis!

Terug naar Bezwaar en Beroep