Menu

Wat is een WOZ-beschikking?

Elk jaar rond 1 maart ontvangt u het gecombineerde aanslagbiljet van BSOB. Hierop staat de WOZ-beschikking.

Dit houdt in dat de WOZ-waarde van elke onroerende zaak die u in eigendom of in gebruik heeft, aan u bekend wordt gemaakt. De WOZ-beschikking staat samen met diverse andere belastingen vermeld op het aanslagbiljet. In het geval er meerdere eigenaren en/of gebruikers zijn van de onroerende zaak, wordt slechts aan één van hen een aanslagbiljet verzonden.

Deze beschikking en aanslagbiljet betreft alleen de onroerende zaken en de belastingen binnen het gebied van BSOB.

In de beschikking staat vermeld:
1. op welke onroerende zaak de beschikking betrekking heeft;
2. de belanghebbende (eigenaar/gebruiker) van de onroerende zaak;
3. welke waarde is vastgesteld;
4. van welke waardepeildatum wordt uitgegaan.

 

Terug naar WOZ-waarde