Menu

Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning

De gemeente heft onroerende-zaakbelasting gebruikers op onroerende zaken die kunnen worden aangemerkt als niet-woning (zoals bedrijfsgebouwen en grond). De opbrengst van de OZB gebruikt de gemeente Landerd voor bijvoorbeeld onderwijs, wegen, cultuur, recreatie, de brandweer en maatschappelijke dienstverlening.

Het OZB-tarief dat u moet betalen, bestaat uit een percentage van de WOZ-waarde van het bedrijfsgebouw of grond. De gemeenteraad stelt de tarieven elk jaar opnieuw vast. U kunt geen bezwaar indienen tegen de vastgestelde tarieven.

Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woningen: bent u op 1 januari van het belastingjaar gebruiker of huurder van een onroerende zaak die geen woning is, dan betaalt u het gebruikersdeel OZB. De OZB-gebruiker wordt dus niet geheven over woningen.

Wijzigingen in de loop van het belastingjaar hebben geen invloed op de hoogte van het aanslagbiljet (verhuizing).


Gecombineerde woon- en bedrijfspanden:

Is de waarde van de bedrijfsruimte meer dan 30% van de totale WOZ-waarde, dan wordt uw onroerende zaak aangemerkt als een niet-woning. U ontvangt dan voor het niet-woning deel een aanslag de onroerende-zaakbelastingen (OZB-gebruiker).

Voor alle tarieven klik hier.

Terug naar Onroerende-zaakbelastingen