Menu

Wie betaalt precariobelasting?

Degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond heeft, of degene voor wie dat voorwerp of die voorwerpen aanwezig zijn.

U betaalt alleen voor het deel van het jaar dat de uitstallingen borden etc. aanwezig waren. Als de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, wordt op verzoek gedeeltelijke teruggave verleend.

Deze belasting wordt alleen geheven ter zake van;

a. het hebben van een terras bij een horeca-inrichting;

b. het hebben van een standplaats buiten de wekelijkse markt.

Terug naar Precariobelasting