Menu

Forensenbelasting

Forensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen, die geen hoofdverblijf hebben in de gemeente, in een belastingjaar meer dan 90 dagen voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar hebben gehouden.

Van een gemeubileerde woning is sprake als deze zowel bestemd als geschikt is om enigszins duurzaam voor menselijke bewoning te dienen.
De gemeubileerde woning kan zowel roerend als onroerend zijn. In de praktijk betekent dit dat forensenbelasting voor recreatie- en tweede woningen, chalets en stacaravans wordt geheven. Het is niet van belang of u op de dagen dat u over de woning kunt beschikken ook daadwerkelijk in de woning bent geweest.
Het feit dat u aanwezig kunt zijn of de woning ter beschikking heeft, is voldoende.

Voor alle tarieven klik hier.

 

Terug naar Meer gemeentelijke belastingen