Menu

Betalingsregeling

Staat uw bank of bewindvoerder betalen per automatische incasso niet toe dan kan een verzoek om een betalingsregeling ingediend worden.
Doe dit bij voorkeur via contactformulier op deze website.
Houdt u er wel rekening mee dat een verzoek om een regeling kan worden afgewezen als reeds diverse invorderingsmaatregelen zijn opgestart of als niet is voldaan aan eerdere afspraken.

Terug naar Te laat met betalen