Menu

Wat als mijn bezwaar gegrond wordt veklaard?

Als blijkt dat de aanslag te hoog is vastgesteld, dan wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort op uw rekening of verrekend met nog openstaande aanslagen. Als u de aanslag nog niet in zijn geheel of gedeeltelijk heeft voldaan dient u het resterende bedrag over te maken.


 

 

Terug naar Bezwaar en Beroep