Menu

Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt?

De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor de berekening van de gemeentelijke onroerende-zaakbelastingen (OZB).

Het Waterschap gebruikt de WOZ-waarde voor de berekening van de watersysteemheffing gebouwd.

De eigenaar van een woning gebruikt de WOZ-waarde voor de berekening voor de aangifte van inkomstenbelasting, de erfbelasting en eventueel de vermogensrendementsheffing van de Rijksoverheid. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl

De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor o.a. het verkrijgen van een hypothecaire geldlening.

Daarnaast kan de WOZ-waarde gebruikt worden om de hoogte van de huur te bepalen.

 

Terug naar WOZ-waarde