Menu

Waarvoor gebruikt de Belastingdienst de WOZ-waarde?

De Belastingdienst beschikt over alle WOZ-waarden van de gemeenten. Periodiek ontvangt de Belastingdienst de geactualiseerde gegevens.
De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de inkomstenbelasting (het eigenwoningforfait), de erfbelasting en de “vermogensrendementsheffing” voor woningen die “niet tot hoofdverblijf dienen”. Kijk ook op www.belastingdienst.nl.

Terug naar Veelgestelde vragen over de WOZ