Menu

Wat als ik het niet eens ben met de dwangbevelkosten?

Binnen zes weken na de datum van het dwangbevel kunt u bezwaar maken. Dit kan schriftelijk bij BSOB, Postbus 154, 5340 AD, Oss. Vermeld altijd in uw bezwaarschrift waarom u het niet eens bent met de dwangbevelkosten.

Terug naar Dwangbevel