Menu

Ik heb de belastingaanslag en/of aanmaning nooit ontvangen

Met de dagtekening die op het dwangbevel vermeld staat, is het aanslagbiljet naar uw adres verstuurd. U kunt het aanslagbiljet raadplegen via het digitaal loket

U kunt bezwaar maken tegen de dwangbevelkosten, maar uw bezwaar kan niet als reden hebben dat u uw aanslagbiljet en/of uw aanmaning niet heeft ontvangen. Dit is geregeld in de Kostenwet.

 

 

Terug naar Dwangbevel