Menu

Tarieven voor 2019

Onroerende zaakbelastingen      
Eigenaar woning     0,104580%
Eigenaar niet-woning     0,193932%
Gebruiker niet-woning     0,158117%
       
Afvalstoffenheffing (Diftar)      
Vast bedrag per perceel (per jaar)   73,68
Bedrag per lediging 25 liter rest emmer   2,00
Bedrag per lediging 80 liter rest container   6,00
Bedrag per lediging 140 liter rest container   10,00
Bedrag per lediging 240 liter rest container   17,00
Bedrag per lediging 25 liter gft emmer   0,20
Bedrag per lediging 80 liter gft container   0,60
Bedrag per lediging 140 liter gft container   1,00
Bedrag per lediging 240 liter gft container   1,70
       
Rioolheffing (gebruik) (tarieven per jaar)      
Woning   €  188,88
       
Niet-woning      188,88
Voor de eerste afgevoerde 500m³ of gedeelte daarvan       
Voor elke afgevoerde 500m³ of gedeelte daarvan boven 500m³ met een maximum van 5.000m³   25,75
Voor elke afgevoerde 500m³ of gedeelte daarvan boven 5.000m³ met een maximum van 50.000m³   15,44
Voor elke afgevoerde 500m³ of gedeelte daarvan boven 50.000m³   7,72
       
Reclamebelasting      
Vast bedrag per vestiging    350,00
Voor zover de waarde van de vestiging meer bedraagt dan € 147.000,- wordt het bedrag vermeerderd met € 1,00 per € 1.000,- waarde.   1,00
Maximaal bedrag per vestiging   750,00

 

Terug naar Tarieven