Menu

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is op 1 december 1998 in werking getreden en is bedoeld om schuldenaren na een periode van drie jaar een schone lei te verstrekken.
De WSNP is in principe niet bedoeld om een onderneming voort te zetten.

Als de rechtbank uitspraak heeft gedaan in de wettelijke schuldsanering en u nu een aanslag heeft ontvangen, dient u via het contactformulier door te geven wie uw bewindvoerder is en per welke datum de rechtbank uitspraak heeft gedaan. U dient uw aanslagbiljet zelf te betalen voor de vervaldatum.

Aanslagbiljetten die zijn opgelegd vóór de uitspraak door de rechtbank worden door de bewindvoerder meegenomen in de WSNP. U kunt het aanslagbiljet indienen bij de bewindvoerder.
Het is mogelijk naar aanleiding hiervan uitstel van betaling te verkrijgen.

Terug naar Schuldsanering en WSNP