Menu

Ik verhuis over zes maanden. Kan ik de helft van mijn aanslagbiljet overmaken?

U moet het gehele bedrag overmaken. De gemeente geeft de verhuizing aan BSOB door. De aanslagbiljetten afvalstoffenheffing, rioolheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing verminderen we dan, wanneer nodig, automatisch. U ontvangt het teveel betaalde bedrag van ons terug. De overige heffingen zijn tijdstipbelastingen. De situatie op 1 januari is bepalend. Dat aanslagbiljet moet u altijd volledig betalen.

Terug naar Verhuizing