Menu

Ik verhuis naar een verzorgingstehuis of andere onzelfstandige woonruimte

U dient een verhuizing binnen 5 dagen aan de gemeente door te geven. De gemeente past uw gegevens aan en brengt BSOB hiervan op de hoogte.

Bij een verhuizing naar een verzorgingstehuis of andere onzelfstandige woonruimte wordt het aanslagbiljet automatisch verminderd.
 
U ontvangt een verminderingsbrief voor de rioolheffing gebruik en de afvalstoffenheffing.

 

Terug naar Verhuizing