Menu

Ik verhuis binnen de gemeente

Als u binnen dezelfde gemeente verhuist, moet u dit toch doorgeven aan de gemeente.

De gemeente past uw gegevens aan en brengt BSOB hiervan op de hoogte.

Bij een verhuizing binnen de gemeente wordt het aanslagbiljet niet herzien, mits de grootte van uw huishouden gelijk blijft, u niet gaat inwonen en u weer belastingplichtig wordt. Het aanslagbiljet verhuist met u mee.

U krijgt dan geen verminderingsbrief en moet het aanslagbiljet volledig betalen. U krijgt op uw nieuwe adres geen nieuw aanslagbiljet.

Bent u op uw nieuwe adres niet meer belastingplichtig, of gaat u alleen wonen of inwonend dan ontvangt u een verminderingsbrief voor de rioolheffing gebruik en de afvalstoffenheffing.

 

Terug naar Verhuizing