Menu

Wat is de Waarderingskamer?

De Waarderingskamer is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op een juiste uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken. Zij zorgt er onder andere voor dat de uniformiteit van de taxaties is gewaarborgd. Gemeenten en belastingsamenwerkingsverbanden moeten aan de Waarderingskamer rapporteren in de vorm van kwaliteitsanalyses en voortgangsrapportages. Ook voert de Waarderingskamer jaarlijks controles uit bij de gemeenten en belastingsamenwerkingsverbanden zelf.
Meer informatie over de Waarderingskamer vindt u hier.

 

Terug naar Veelgestelde vragen over de WOZ