Menu

Rioolheffing gebruiker

U betaalt rioolheffing gebruiker als u gebruik maakt van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Uit de opbrengsten van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten voor het onderhoud van de gemeentelijke riolering. Onder water verstaan we huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of oppervlaktewater.

De belasting wordt opgelegd per volle maand per perceel. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater die wordt afgevoerd.

Voor alle tarieven klik hier

Terug naar Rioolheffing