Menu

Niet aangesloten op de riolering

Een perceel heeft een aansluiting op de gemeentelijke riolering als vanaf het perceel water (afval-, hemel- of grondwater) direct of indirect ter verwerking aan de gemeentelijke voorziening wordt aangeboden.
Er hoeft dus geen fysieke aansluiting van het perceel op de voorziening aanwezig te zijn.

Van een aansluiting op het gemeentelijke rioolstelsel is ook sprake wanneer regenwater via de dakgoot en regenpijp (die bij de gevel van de onroerende zaak ophoudt) terechtkomt in de straatgoot en vervolgens in het riool.

 

Terug naar Rioolheffing