Menu

Wie moet afvalstoffenheffing betalen?

U moet afvalstoffenheffing betalen als u woont op een adres waar de gemeente verplicht is huishoudelijk afval op te halen.

Ook als u geen of nauwelijks afval aanbiedt, moet u afvalstoffenheffing betalen. Dit heeft te maken met de inzamelplicht van de gemeente. Dit betekent dat de gemeente toch elke keer moet controleren of u afval hebt aangeboden.

 

Terug naar Afvalstoffenheffing