Menu

Tarieven voor 2019

 

Onroerende zaakbelastingen      
Eigenaar woning     0,155014%
Eigenaar niet-woning     0,269067%
Gebruiker niet-woning     0,181250%
       
Afvalstoffenheffing (Diftar)      
Per perceel per belastingjaar   125,04
Bedrag per lediging 40 liter rest container   €  3,10
Bedrag per lediging 80 liter rest container   €  5,60
Bedrag per lediging 140 liter rest container    €  8,70
Bedrag per lediging 240 liter rest container   14,60
Op aanvraag omwisselen container   35,00
Per perceel waar ondergronds wordt ingezameld per belastingjaar   83,04
Bedrag per lediging 60 liter zak   3,30
Milieustraat      
per aanlevering van maximaal 2 m³ per keer      
afval categorie 2a:      
aangevoerd per auto, aanhanger, bestelauto, busje e.d.   8,00
aangevoerd per fiets,fietskar, te voet   3,00
afval categorie 2b (boven 2 m³)      
per m³   8,00
afval categorie 3      
aangevoerd per auto, aanhanger, bestelauto, busje e.d.      
bij 0-1 m³   8,00
bij 1-2 m³   16,00
aangevoerd per fiets,fietskar, te voet   3,00
       
Rioolheffing (gebruik) per hoeveelheid afgevoerd water (m³) (zowel woning als niet-woning)      
0 tot 250 m³   €  177,60
250 tot en met 1.000 m³   €  215,04
1.001 tot en met 5.000 m³   €  215,04
Vermeerderd met een bedrag voor elke afgevoerde 500 m³ of gedeelte daarvan boven 1.000 m³, met een maximum van 5.000 m³   25,02
5.001 m³ en meer   415,20
Vermeerderd met een bedrag voor elke afgevoerde 500 m³ of gedeelte daarvan boven 5.001 m³   18,78
       
Reinigingsrechten      
Periodiek verwijderen bedrijfsafval per belastingjaar   159,00
Bedrag per lediging 40 liter rest container   3,10
Bedrag per lediging 80 liter rest container   5,60
Bedrag per lediging 140 liter rest container   8,70
Bedrag per lediging 240 liter rest container   14,60
Bedrag per lediging 60 liter rest container   3,30
Op aanvraag omwisselen container   35,00
 Vervanging of bij verlies milieupas of toegangspas   15,00 
       
Toeristenbelasting      
Per overnachting   1,30
       
Hondenbelasting      
Per hond per belastingjaar   €  57,65
Kennel per belastingjaar   €  230,60
       
Reclamebelasting       
Per onroerende zaak   380,00

 

 

Terug naar Tarieven