Menu

Niet eens met de tarieven Gemeentelijke Belasting

U kunt géén bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad en door het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas. De tarieven zijn geregeld in de belastingverordeningen. Het gaat hierbij om algemeen verbindende voorschriften. Tegen deze voorschriften kunt u geen bezwaar maken.

 

 

Terug naar Tarieven