Menu

Welke gegevens moet ik in een bezwaarschrift vermelden?

Als u via het digitaal loket bezwaar maakt, worden uw gegevens automatisch opgehaald.

In een schriftelijk bezwaarschrift moet u in ieder geval de volgende gegevens vermelden:

  • naam, adres, woonplaats en handtekening;
  • de reden(en) van bezwaar: u moet dus aangeven waarom u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde of met de aanslag gemeentelijke- of waterschapsheffing.
  • belastingsoort (of beschikking), belastingjaar en aanslagnummer.
  • Het is niet nodig om een taxatierapport mee te sturen.
Terug naar Bezwaar en Beroep